Değerlerimiz

ÖNCELİĞİMİZ

Çevreye ve İnsana Saygı

Etik

Tüm faaliyetlerimizi, iş akış süreçlerimizi ve ilişkilerimizi etik kurallar çerçevesinde yürütürüz.

Kalite

Kalite anlayışımızın yalnızca ürettiklerimizde değil yönetim, çalışanlar ve bütünüyle şirketin kültüründe var olduğuna inanırız.

Kalite anlayışımızın tüm çalışanlarımız tarafından yaşam modeli olarak benimsenmesini hedefleriz.

Güven

Güvenilir olmanın en temel ve en önemli özellik olduğuna inanırız. Çalışanlarımızla, tüm kurum ve kişi paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı ilişki kurmaya önem veririz.

Çevreye ve İnsana Saygı

Çevreye ve insana saygıyı en yaşamsal, en temel görevlerimizden sayar, buna uygun üretim teknolojilerine yatırım yaparız. İnsan onuruna yakışan bir çevrede yaşamayı amaçlarız.